Договір про створення за замовленням і використання результатів дизайнерської діяльності як об'єктів права інтелектуальної власності

Окремі види договорів у сучасному законодавстві України : колективна монографія / За заг. ред. О.С.Кізлової.; Міжнар. гуманітар. ун-т. – Одеса : ТЕС, 2013. – 528 с. С. 315 – 339.