Кумулятивна правова охорона дизайнерських рішень

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція : зб. наук. праць. – Одеса, 2012. – Вип. №4. – 244 с. С. 112 - 116.